ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ “Safe Hotels”

Η κορυφαία εταιρία Πιστοποίησης του επιπέδου Ασφάλειας και Προστασίας Ξενοδοχείων παγκοσμίως

Η Safehotels  Alliance εδρεύει στη Σουηδία με τα κεντρικά γραφεία της στο Gothenburg και διεθνή παρουσία στα ξενοδοχεία από το 2015. Μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έχει εδραιώσει την παρουσία της σε πάνω από 60 χώρες και 160 πόλεις σε όλον το κόσμο ενώ έχει αναγνωρισθεί από πολλούς διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις.

Το «Παγκόσμιο Πρότυπο Ασφάλειας Ξενοδοχείων»©

Αποτελείται από 220+ πρότυπα στοιχεία – απαιτήσεις κατανεμημένα σε 6 μέρη σχετικά με:

  • Ασφάλεια και προστασία των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου
  • Διαδικασίες, Εκπαίδευση και Οργάνωση
  • Εξοπλισμός ασφάλειας & προστασίας
  • Εξοπλισμός πυρασφάλειας
  • Εκπαίδευση πυρασφάλειας
  • Διαχείριση κρίσεων

Η Safehotels απονέμει ανεξάρτητη πιστοποίηση  για την Ασφάλεια και Προστασία σε ξενοδοχεία ως απόδειξη της διαφοροποίησης  της μέριμνας σχετικά με την ασφάλεια, της συμμόρφωσης και των αποτελεσμάτων της. Η πιστοποίηση αυτή παρέχεται σε 3 επίπεδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου.

STANDARD: Για να πετύχει ένα ξενοδοχείο το «Βασικό Επίπεδο Πιστοποίησης» θα πρέπει να πετύχει 100% σε όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις – “Mandatory” (92)  και επίσης να επιτύχει 80% η υψηλότερα στις 57 ‘Standard’ απαιτήσεις.

PREMIUM: Για να πετύχει ένα ξενοδοχείο το Επίπεδο “Premium” πρέπει να πετύχει 100% σε όλες τις (92) Mandatory απαιτήσεις, 100% σε όλες τις (57) ‘Standard’ απαιτήσεις και 80% η υψηλότερα στις (73) “Premium” απαιτήσεις.

EXECUTIVE: Για το Επίπεδο “Executive” απαιτείται 100% Mandatory, 100% Standard, 95%+ Premium.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά, παρακαλούμε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ