Σχετικα

Υπηρεσίες συμβούλου και εκπαίδευσης σε τεχνικά και ειδικά θέματα διαχείρισης

Η εταιρεία μας στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, με πολυετή πείρα και μεγάλη τεχνογνωσία στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου και εκπαίδευσης σε τεχνικά και ειδικά θέματα διαχείρισης (όπως ISO 9001, ISO 22000, HACCP,  ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 31000, ISO 27001, BRC, IFS, προγράμματα διαχείρισης επικινδυνότητας (risk management) και διαχείρισης κρίσεων (crisis management).