Εκπαιδευτικα προγραμματα

Η ADP διοργανώνει σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία είναι σχεδιασμένα με σκοπό να καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες αλλά και τη βελτίωση ατομικών δεξιοτήτων, όπως αυτές απαιτούνται σήμερα από την αγορά. Τα προγράμματα αυτά διεξάγονται είτε στις ιδιόκτητες αίθουσες – δυναμικότητας από 10 έως 50 ατόμων – είτε σε άλλους κατάλληλους χώρους σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ενώ παρέχονται επίσης πολλά από αυτά και εξ’ αποστάσεως σε “εικονική αίθουσα”. Επίσης διαθέτουμε σειρά πιστοποιημένων προγραμμάτων σχετικών με εθνικά και διεθνή πρότυπα, σε συνεργασία με διαπιστευμένους οργανισμούς πιστοποίησης.

Προγράμματα:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα προγράμματα όπως:

  • Σεμινάρια Επιθεωρητών – Επικεφαλής Επιθεωρητών διεθνών προτύπων (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, OHSAS 18001).
  • Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας σύμφωνα με το ISO 31000.
  • Διαχείριση κρίσεων (σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων). Διαχείριση επικοινωνίας.

Για αναλυτικά προγράμματα, τόπο διεξαγωγής και κόστος, επικοινωνήστε μαζί μας ΣΗΜΕΡΑ!

Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site: http://laek.oaed.gr/) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης της  ADP Development AE.