Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΠ01

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε εργαζομένους επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ικανότητες επικοινωνίας, συμπεριφοράς αλλά και παρακίνησης των συνεργατών τους. Σε προϊσταμένους και υπεύθυνους ομάδων οι οποίοι θα ήθελαν να ανακαλύψουν σύγχρονους και εξελισσόμενους τρόπους επιρροής και καθοδήγησης των ομάδων τους. Σε πωλητές που θέλουν να βελτιώσουν τον τρόπο επικοινωνίας τους και εξυπηρέτησης με τους πελάτες.

Σκοπός:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν δεξιότητες και ικανότητες πωλήσεων, αξιοποιώντας την συναισθηματική νοημοσύνη τους. Οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς και η πολυπλοκότητα της σύγχρονης πώλησης αναλύονται, ώστε οι Συμμετέχοντες να κατανοήσουν και αξιοποιήσουν στην εργασίας τους τεχνικές που θα τους οδηγήσουν σε πετυχημένες πωλήσεις με ταυτόχρονη διεύρυνση του πελατολογίου.

Ενδεικτική θεματολογία:
• Συναισθηματική και Νοητική νοημοσύνη
• Τι είναι τα συναισθήματα και πώς δημιουργούνται
• Επαναπροσδιορίζοντας τις σχέσεις μας με Προϊστάμενό και Συνεργάτες μας
• Τεχνικές παρακίνησης των εργαζομένων σε ένα project
• Πώς αξιοποιούμε τη συναισθηματική νοημοσύνη για την παρακίνηση των συνεργατών μας όσον αφορά τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους
• Αναφορά παραδειγμάτων τεχνικών που αναπτύσσουν το εργασιακό κλίμα και τις καλές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων
• Πώς να βελτιώσουμε τις επικοινωνιακές μας δεξιότητες στην πώληση
• Αξιοποιώντας την συναισθηματική νοημοσύνη στις πωλήσεις
• Συναισθηματική νοημοσύνη και διαπραγμάτευση
• Αύξηση των πωλήσεων μέσα από την ποιοτική εξυπηρέτηση
• Η ανάπτυξη των πωλήσεων σε περίοδο κρίσης
• Τα στάδια της πώλησης στη διαδικασία της επαφής με τον πελάτη
• Αύξηση των πωλήσεων μέσα από την ποιοτική εξυπηρέτηση
• Η ανάπτυξη των πωλήσεων σε περίοδο κρίσης
• Τα στάδια της πώλησης στη διαδικασία της επαφής με τον πελάτη
• Διαχείριση αντιρρήσεων
• Οι δύσκολοι πελάτες
• Διαμορφώνοντας ομάδα εργασίας με πετυχημένα αποτελέσματα

Διάρκεια:
16 ΩΡΕΣ (4 ημέρες)

Εισηγητής:  Σιδέρης Καλτσουνάς
Ο Σιδέρης Καλτσουνάς είναι πιστοποιημένος εισηγητής. Έχει εργασθεί ως ανώτερο και ανώτατο στέλεχος στη Ακμή, Βιοιατρική, Ιατρικό Αθηνών, Διάγνωση και την Medimall. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το Στρασβούργο στη Διοίκηση των επιχειρήσεων και την Κοινωνιολογία.