ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΡΑΒΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ;

Κατά τη διάρκεια της τελικής επιθεώρησης κατάταξης ενός τουριστικού καταλύματος (είτε ξενοδοχείου είτε ενοικιαζόμενων δωματίων) μπορεί να καταγραφούν οι παρακάτω αποκλίσεις συμμόρφωσης:

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Είναι η παντελής, ή σε μεγάλο βαθμό έλλειψη ικανοποίησης μιας απαίτησης των ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ προδιαγραφών όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
Η στοιχειοθέτηση Κύριας Μη Συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης συμμόρφωσης συνεπάγεται τη ΜΗ έκδοση Βεβαίωσης Συνδρομής Κριτηρίων, έως ότου αρθεί η Κύρια Μη Συμμόρφωση στο χρονικό διάστημα που δίνεται από τη νομοθεσία (δηλαδή εντός του χρονικού περιθωρίου των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της υποβολής Αίτησης Κατάταξης στο ΞΕΕ).

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Είναι η παντελής ή σε μεγάλο βαθμό έλλειψη ικανοποίησης μιας απαίτησης των ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ προδιαγραφών όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
Η στοιχειοθέτηση Δευτερεύουσας Μη Συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης συμμόρφωσης συνεπάγεται τη ΜΗ μοριοδότηση του προαιρετικού κριτηρίου έως ότου αρθεί η Μη Συμμόρφωση στο χρονικό διάστημα που δίνεται από τη νομοθεσία (δηλαδή εντός του χρονικού περιθωρίου των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της υποβολής Αίτησης Κατάταξης στο ΞΕΕ).

Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση θα πρέπει οπωσδήποτε να συγκεντρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μορίων για την κατάταξη στην αντίστοιχη κατηγορία.

 

Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω αποφεύγονται εάν προχωρήσετε και εμπιστευθείτε τη διαδικασία της προαξιολόγησης   η οποία θα σας υποδείξει έγκαιρα όλα τα παραπάνω.

 

ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ)

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΑΜΕΣΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!