ΠΟΣΑ ΜΟΡΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ;

Με την υπ’ αριθ. 216 από 9/1/2015 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 19102 από 10/10/2016 όμοια απόφαση, καθορίσθηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχείων σε αστέρια και των επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων σε κλειδιά.

Η απόδοση των αστεριών και των κλειδιών αντίστοιχα γίνεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, εταιριών που διαθέτουν διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).
Μέσα στα πλαίσια την αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιείται μέσω μεθόδου μοριοδότησης, τα καταλύματα «επιδοτούνται» με επιπλέον μόρια για πιστοποιήσεις και δράσεις τις οποίες πραγματοποιούν (πέραν των υλικοτεχνικών τους υποδομών). Τα μόρια αυτά μπορεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να αποβούν κρίσιμα.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα οι κατηγοριοποίηση είναι η παρακάτω:

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Απώλεια προαιρετικού κριτηρίου σημαίνει την απώλεια των μορίων που αντιστοιχούν σε αυτό και δεν έχει επίπτωση στο τελικό αποτέλεσμα, αρκεί η επιχείρηση να συγκεντρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μορίων που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απώλεια του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού μορίων δεν μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση του καταλύματος αλλά σε αρνητική γνωμοδότηση και την μή έκδοση της Βεβαίωσης Συνδρομής Κριτηρίων.  

Για αποφύγετε όλες τις δυσάρεστες συνέπειες και την ασφυκτική πίεση χρόνου, αναζητήστε τις υπηρεσίες μας οι οποίες πέραν της ασφάλειας κινήσεων σας δίνουν και επιπλέον μόρια.

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

Απώλεια προαιρετικού κριτηρίου σημαίνει την απώλεια των μορίων που αντιστοιχούν σε αυτό και δεν έχει επίπτωση στο τελικό αποτέλεσμα, αρκεί η επιχείρηση να συγκεντρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μορίων που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απώλεια του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού μορίων  μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση του καταλύματος στα 2 κλειδιά, γεγονός το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα λειτουργίας της επιχείρησης (ειδικά σε περιοχές όπου προβλέπεται η λειτουργία καταλυμάτων Επιπλωμένων Ενοικιαζομένων Δωματίων συγκεκριμένης κατηγορίας και άνω).