Το λουτρό (Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε)

Το λουτρό, οι ανέσεις που προσφέρει και οι παροχές του ξενοδοχείου μέσω αυτού σε πάρα πολλές περιπτώσεις το χαρακτηρίζουν και είναι αφορμή τόσο για τις θετικές εντυπώσεις όσο και για τα αρνητικά έως πολύ δυσμενή σχόλια.

Φυσικά και το λουτρό είναι αντικείμενο ελέγχου στη διαδικασία της κατάταξης του ξενοδοχείου με αστέρια και εμπεριέχει και σημεία – κλειδιά για την μοριοδότησή του.

Παραθέτουμε στη συνέχεια τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με το λουτρό και τις παροχές που σχετίζονται με αυτό.

Y= Υποχρεωτικό κριτήριο – ΠΡ= προαιρετικό (μοριοδοτούμενο) κριτήριο