ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία κατάταξης των καταλυμάτων σε Αστέρια (Ξενοδοχεία) και Κλειδιά (Επιπλωμένα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια) για την αποφυγή παραλείψεων ή παραβλέψεων των κριτηρίων κατάταξης (και τελικά αθέμιτο ανταγωνισμό) προβλέπει δικλείδες ασφαλείας οι οποίες καθιστούν σχεδόν αδύνατη την οποιαδήποτε “παρατυπία”. Σας παρουσιάζουμε στη συνέχεια τις κυριότερες από αυτές τις δικλείδες ασφαλείας του συστήματος:

  • Ο επιθεωρητής οφείλει να βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της επιθεώρησης στο κατάλυμα διότι παρακολουθείται μέσω συστήματος εντοπισμού θέσης της εφαρμογής.
  • Το Ξ.Ε.Ε περιλαμβάνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης του παρακάτω Επιβεβαιωτικούς ελέγχους (κείμενο αυτούσιο από τον Κανονισμό του Ξ.Ε.Ε. – σελ. 8):

“Το Ξ.Ε.Ε. διενεργεί, κατόπιν προειδοποίησης ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ελέγχους σε εκμεταλλευτές τουριστικών καταλυμάτων στα πλαίσια της επίβλεψης της ορθής αποτύπωσης των κριτηρίων στις τεχνικές εκθέσεις του παρόντος από τους ΦΔΕΕ. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάση την εκτίμηση κινδύνων και δεν υπάρχει περιορισμός ούτε προς το ελάχιστο, ούτε προς το μέγιστο της συχνότητας και έντασης.
Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να έχουν είτε προληπτικό χαρακτήρα είτε να διενεργούνται κατόπιν καταγγελίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιέλευσης σε γνώση του Ξ.Ε.Ε. παράβασης των απαιτήσεων, των προϋποθέσεων και των προδιαγραφών της νομοθεσίας.
Το Ξ.Ε.Ε. δύναται να προβαίνει σε ελέγχους εγγράφων και λοιπών στοιχείων, καθώς και να συλλέγει οποιαδήποτε τεκμηρίωση κρίνεται απαραίτητη και να αξιοποιεί κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα.
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ανακρίβειες της ήδη συνταχθείσας τεχνικής έκθεσης από τον Φορέα, αυτός ειδοποιείται, ώστε να παρέχει εξηγήσεις, πριν ο φάκελος διεκπεραιωθεί κατά το νόμο.
Ο ως άνω έλεγχος από το Ξ.Ε.Ε. ασκείται από:
α) Προσωπικό του Ξ.Ε.Ε. κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο
β) Ανεξάρτητους εξωτερικούς επιθεωρητές, κατάλληλα εκπαιδευμένους, καταρτισμένους και επιλεγμένους από την Υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε.
γ) Διαπιστευμένο κατά ISO 17065:2012 Φορέα, ο οποίος δεν συμμετέχει στη διαδικασία κατάταξης του Ξ.Ε.Ε., δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης σε τουριστικά καταλύματα με τους διαπιστευμένους ΦΔΕΕ και επιτελεί δεσμευτικά μόνο αυτή τη δραστηριότητα κατ’ αποκλειστικότητα και κατόπιν διαδικασίας επιλογής που καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.”

  • Τέλος οι Διαπιστευμένοι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης ελέγχονται για την πληρότητα των υπηρεσιών τους και από το ΕΣΥΔ.

Συνοπτικά λοιπός υπάρχουν 5 διαφορετικές δικλείδες ασφαλείας στη διαδικασία Κατάταξης των Τουριστικών Καταλυμάτων.

Μην εμπιστεύεστε λοιπόν φωνές οι οποίες παρουσιάζουν τη διαδικασία σαν κάτι “Εύκολο” και “διαχειρίσιμο” κατά το δοκούν…

 

 

Τί μπορεί “να πάει στραβά”; Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!