ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΚ01

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται στους ιδιοκτήτες, το προσωπικό και τα στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Εάν στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει τουλάχιστον το 10% του συνολικού προσωπικού της μονάδας και επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση,  τότε η ξενοδοχειακή μονάδα επιδοτείται με 150 μόρια στην κατάταξη των αστεριών.

ΣΚΟΠΟΣ
Βασικός σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η απόκτηση της ικανότητας έγκαιρης πρόβλεψης ανεπιθύμητων καταστάσεων, της ελαχιστοποίησης των τυχόν δυσμενών αποτελεσμάτων τους μέσω της κατάλληλης προετοιμασίας, με παράλληλη διαχείριση των κρίσεων που δημιουργούνται από την εμφάνισή τους, διατηρώντας έτσι σε υψηλό επίπεδο το γόητρο και το «καλό όνομα» της επιχείρησης αλλά και του προορισμού συνολικά.

Αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της διαχείρισης των κινδύνων και υποστηρίζεται από πρακτικά παραδείγματα εφαρμογών και videos.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Γενικά περί κρίσεων. Στάδια εξέλιξης μια κρίσης. Άριστο σημείο παρέμβασης,   ανάλυση Νεκρού Σημείου.
• Μεθοδολογία αναγνώρισης κινδύνων (hazard analysis) και διαχείρισης επικινδυνότητας (risk management) με τρόπο πρακτικό, αντικειμενικό και μετρήσιμο, βασισμένη σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (ISO 31000, ISO 31010, OHSAS 18001, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000).
• Προσέγγιση της Διαχείρισης Κρίσεων ως σύστημα. Δομή του συστήματος – πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής.
• Γενικές αρχές Διατήρησης Επιχειρησιακής Συνοχής (Business Continuity)
• Επικοινωνία της κρίσης – πρακτικά παραδείγματα προετοιμασίας των επικοινωνιών για καταστάσεις κρίσεων
• Πρακτικές εφαρμογές – ασκήσεις – role playing .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αναγνώρισης και προσδιορισμού των κινδύνων, να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την κρίση που πιθανόν να εμφανισθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 25 ώρες. Το πρόγραμμα αυτό παρέχεται και με μέθοδο εξ’ αποστάσεων παρακολούθησης (μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  
Ηλίας Παπαγεωργίου
Ο Ηλίας Παπαγεωργίου έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, είναι Επικεφαλής Επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης και ασχολείται με τη Διαχείριση Κρίσεων από το 2003. Έχει συμμετάσχει στην ομάδα κατάρτισης Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων του 2004. Είναι συγγραφέας του συγγράμματος “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και ανθρώπινος παράγοντας” και εισηγητής εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαχείρισης κρίσεων.

Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site: http://laek.oaed.gr/) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης της ADP Development AE.